Gisshult
Nu framtidssäkrar vi Nässjö kommun tillsammans

bokning
Välkommen du har hittat till din projektsida!!
Detta är portalen där vi samlar all information kring ditt projekt.
gray Beställning 12 st 18%
Möjliga anslutningar: 67 st
Minimikrav
Vi behöver 65% (44 st) beställningar för att gå vidare
12 av 44

Förutsättningar för utbyggnad i Gisshult

Senast uppdaterad: 2018-10-31
Hej! För att det skall vara ekonomisk gångbart att bygga ut Gisshult har vi skapat en matris där ju fler som beställer desto billigare blir anslutningsavgiften. Vi har delat in Gisshult i tre olika prisnivåer 40% 50% och 65% där den högsta procent siffran ger lägst pris. Hur priset förändras ser ni i den bifogade bilden. vänliga hälsningar Citynätet i Nässjö AB