Ormaryd
gray Beställning 62 st 57%
Möjliga anslutningar: 109 st

Tillstånden är nu inskickade.

Senast uppdaterad: 2018-12-18
Nu har vi skickat in ansökningar till kommunen, trafikverket och länsstyrelsen. Nu inväntar vi godkännande från dessa instanser för att kunna få påbörja projektet i Ormaryd. I övrigt arbetar vi med i att skriva markavtal med dem som är markägare i Ormaryd. Detta för att kunna ta oss fram på ett enkelt sätt och underlätta för alla parter i projektet. vänliga hälsningar...
 • Generella frågor
 • Är det samma pris för flerfamiljshus?
 • Vad ingår vid husinstallationen?
 • Jag beställde inte i första rundan kan jag beställa nu?
 • Hur beställer jag en anslutning?
 • Hur blir man kontaktad innan installation?
 • Vart hittar jag senaste nytt om mitt projekt?
 • Jag har slang över efter ett projekt?
 • Fibern är framtagen, varför installeras den inte?
 • Är Citynätets priser inklusive moms?
 • Vart kan jag beställa mina tjänster?
 • Vem står för fastighetsnätet i ett flerfamiljshus?
 • Har min beställning kommit in?
 • Teknik
 • Vad är en CPE?
 • Vad är fibersvetsning?
 • Vad är en nod?
 • Entreprenad
 • Vem ansvarar för grävningen på fastigheten?
 • Vilka anvisningar skall man följa när man gräver på den egna tomten?
 • Vad är grovåterställning?
 • Generella frågor