home

"Mossnet"

Landsort

Välkommen till Mossnet!!!

Senast uppdaterad: 2015-11-18
cnn_aeldre_par
Nedläggning av ADSL
Från och med sista april 2016 kommer bredbandet genom telejacket att läggas ner hos dig på landsbygden i Nässjö kommun. Detta betyder att du inte längre kommer att kunna ha en fast bredbandsanslutning genom telejacket längre. Mobilt bredband kommer inte att vara en hållbar lösning för framtiden utan det är bara fiber som ger denna möjlighet.
Byanät och bidrag
Vi på Citynätet har tillsammans med ett antal byalag startat en förstudie där målet är att bygga ut fibernätet på landsbygden med hjälp av EU-stöd.
Ansökan om stöd är inskickad till Länsstyrelsen, men är inte beviljad ännu. Dock förutsätter vi att den blir det inom kort.
Vi döpte denna förstudie till Mossnet och den här delen handlar om att ge dig den information du behöver för att göra ett klokt val och framtidssäkra ditt hem genom att ansluta dig till ett fibernät med hög överföringskapacitet.
För att det skall vara möjligt att genomföra utbyggnad av bredband på landsbygden är det viktigt att ALLA hjälper till för att hålla nere den enskilda investeringen för en anslutning.
Det vill säga, desto fler som ansluter sig desto mindre enskild investering krävs.
EU-stödet förutsätter att 40 % finansieras med privata medel, 60 % finansieras med EU-stöd.
Detta är ett delmål för att uppnå Sveriges mål att 90 % av Sveriges hushåll bör ha tillgång till bredband med hög kapacitet (minst 100 Mbit/s).
Priset för en inkoppling är beräknat till 25 000 kr inklusive moms.
Anslutningarna beräknas enbart på permanentboende. Fritidsboende och företag får också möjlighet att ansluta och gör att den privata insatsen sjunker. Det beräknade priset är baserat på att 85 % av de permanentboende ansluter sig samt att ytterligare 100 st fritidshus eller företag ansluter.
Ett krav för att bidraget skall betalas ut är att anslutningsgraden uppgår till minst 85 % av de permanentboende hushållen. Därför är det viktigt att du fyller i och skickar in ditt anslutningsavtal så fort som möjligt.
Informationsmöte
Ett informationsmöte kommer att hållas i din bygd inom kort, se planerade datum och tider i utskicket du tillhandahållit!
TypLandsort
Adresser468
gray Intresse 30 st 6%
gray Beställning 253 st 54%
#inlineditbutton