Tidplaner för utbyggnad under 2017

Under 2017 kommer vi att bygga ut fiber på ett antal olika platser i kommunen.
intern2
Tidplaner 2017
Under 2017 är nedanstående områden planerade för utbyggnad.
Veckonumren vid respektive projekt visar planerade start och slutveckor och kan komma att förändras.
Projekten påbörjas

- Vallbohaga-Talludden, V8

- Bodafors, Denna ort kommer att etappindelas i 5 etapper. V14
- Norrboda, V14
- Malmbäck, V27
- Anneberg, södra delarna, V39
- Spexhult, V33
Byanät enligt 3/km kommer att löpa under hela året och följa de tidplaner som finns för respektive nät.
#inlineditbutton